BIKO.RO are contracte de distribuție în România cu producătorii mărcilor comercializate pe Site. Despre calitatea produselor, despre autenticitatea mărcii și despre orice alte nelămuriri privitoare la marca sau un produs anume, Cumpărătorul se poate adresa proprietarului mărcii respective sau importatorului din România.

Garanția se socotește de la data livrării, și se acordă conform certificatului de garanție ce însoțește produsul. Vânzătorul este responsabil pentru viciile produsului, pentru buna funcționare și conformitatea acestuia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare la data încheierii contractului de vânzare. O sesizare trebuie făcută în scris și trimisă pe adresa de e-mail office@langenics.ro sau office@biko.ro. Sesizarea trebuie să conțină descrierea defectului reclamat și să aibă atașată o copie a facturii de livrare și a chitanței (sau orice alt act care să demonstreze achiziția), precum și a certificatului de garanție. Orice sesizare va fi procesată fără întârziere și clientul va fi informat despre constatările făcute. Procedura de soluționare a sesizării va fi trimisă pe e-mail clientului, imediat ce a fost recepționată sesizarea. Vânzătorul va comunica Cumpărătorului termenul și modalitatea de rezolvare a sesizării, inclusiv confirmarea reparaților necesare și durata acestora, sau, dacă este cazul, motivarea în scris a refuzului de a da curs solicitării. Până la intervenția Vânzătorului, Cumpărătorul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru limitarea daunelor.


Garanția se acordă în următoarele cazuri:

Dacă este un defect care nu poate fi înlăturat, produsul va fi înlocuit. Dacă defectul nu poate fi înlăturat și înlocuirea produsului nu este posibilă, Cumpărătorul va avea dreptul la un discount rezonabil, sau posibilitatea de renunța la contract, după caz.

• Dacă este un defect care poate fi înlăturat, Vânzătorul va efectua reparațiile necesare aducerii produsului în stare corespunzătoare folosinței .

• În cazul defectelor repetate, Cumpărătorul poate opta între înlocuirea produsului sau renunțarea la achiziție. Repetarea defectului există atunci când același defect, care împiedică folosirea normală, a reapărut după ce a fost înlăturat de cel puțin 2 ori în perioada de garanție, prin reparația produsului.

• În cazul altor defecte ce nu pot fi înlăturate, și care nu necesită înlocuirea produsului, Cumpărătorul va avea dreptul la un discount rezonabil.


Produsele pot fi returnate la depozitul situat la adresa Strada Prelungirea Gării Cățelu nr.12, 077037, Căldăraru, Ilfov, de luni până vineri (excepție făcând sărbătorile legale), în intervalul orar 8:30-17:30, sau pot fi expediate prin curier la aceeași adresă. Produsele vor fi înlocuite sau costurile acestora vor fi rambursate numai daca produsele vor fi însoțite de toate documentele aferente livrării (factura fiscală, certificat de garanție), aceasta fiind o condiție esențială pe care Cumpărătorul se obligă să o respecte pentru a beneficia de garanție și înțelege că dreptul său de a beneficia de garanție este subsumat conformării acestor cerințe. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de documentele de livrare, Cumpărătorul este decăzut din dreptul de a beneficia de garanție, iar produsele pot fi returnate Cumpărătorului fără a i se soluționa sesizarea și fără ca Vânzătorul să fie responsabil de această conduită.

Nu fac obiectul garanției: produsele care prezintă defecte precum lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii deteriorate, îndepărtate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate și neconforme instrucțiunilor de utilizare specifice (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea substanțelor chimice, surse defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică sau plastică asupra produselor, cu excepția intervențiilor producătorului/Vânzătorului în perioada de garanție etc). Neasigurarea condițiilor tehnice necesare funcționării sigure și normale, sau nerespectarea normelor de exploatare referitoare la instalații sau a instrucțiunilor cuprinse în cartea tehnică și în certificatele de garanție duc la pierderea garanției.

În perioada de garanție, intervențiile asupra produselor sunt permise numai Vânzătorului sau persoanelor autorizate de vânzător. Instalarea, punerea în funcțiune, intervențiile asupra echipamentelor de către persoane neautorizate de Vânzător duc la pierderea garanției. Vânzătorul nu răspunde pentru vicii de montaj.

Costurile de returnare a produselor înlocuite sau reparate în garanție vor fi suportate de Vânzător.